Privacy statement

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Projectaanvragers gaan akkoord met het opslaan van de door hen opgegeven persoonsgegevens. Deze worden vernietigd indien het project niet wordt toegekend.

Van wel toegekende projecten worden de persoonsgegevens 1 jaar na de afronding en evaluatie vernietigd.

Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden zonder schriftelijke toestemming van de betrokkene.

Een ieder die vermoedt dat de stichting persoonsgegevens van hem/haar heeft, kan een mail sturen naar info@stichtingbee4life.nl met het verzoek deze te verwijderen.