Info

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nr. 09111294 met RSIN 814408849.

contact: info@stichtingbee4life.nl

Het bestuur wordt momenteel gevormd door:
Jaap Oosterhoff, voorzitter
Mieke van Wagenberg, penningmeester
Bram Luteijn, secretaris
Daan van Es, algemeen bestuurslid

Alle bestuursleden werken onbezoldigd en krijgen alleen presentiegeld, en hun kilometer- en onkostenvergoedingen.
De laatst beschikbare financiële verantwoording kan je hier lezen:

Bee4life 2021 Jaarverslag

Bee4Life 2020 Jaarverslag

Bee4Life 2019 Jaarverslag

Bee4Life 2018 Jaarverslag definitief

Bee4Life 2017 Jaarverslag

Bee4Life 2016 Jaarverslag

jaarverslag 2015 Stichting Bee4life

14 jaarverslag Bee4Life

Het beleidsplan kan je hier lezen:

beleidsplan Bee 4 Life