Bestuur en Beleid

Het bestuur wordt momenteel gevormd door:

  • Jaap Oosterhoff, voorzitter
  • Joris Teulings, penningmeester
  • Bram Luteijn, secretaris
  • Daan van Es, algemeen bestuurslid

Alle bestuursleden werken onbezoldigd en krijgen alleen presentiegeld, en hun kilometer- en onkostenvergoedingen.

Het beleidsplan is hier te downloaden.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nr. 09111294 met RSIN 814408849.