Bestuur

Het bestuur wordt momenteel gevormd door:

  • Daan van Es, voorzitter
  • Joris Teulings, penningmeester
  • Bram Luteijn, secretaris
  • Jan Bless, algemeen bestuurslid

Alle bestuursleden werken onbezoldigd en krijgen alleen kilometer- en onkostenvergoedingen.

Beleid

Bee4Life heeft als doelstelling om mensen in minder ontwikkelde regio’s de kans te bieden om vakonderwijs te volgen. Dit doet Bee4Life door andere stichtingen financieel te steunen die daadwerkelijk het vakonderwijs opzetten of organiseren. We ondersteunen een 4-tal gelijktijdige projecten voor mid-lange termijn (meestal 3 jaar).

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nr. 09111294 met RSIN 814408849.